Poporodowy zespół stresu pourazowego (PTSD)

Szacuje się, że 9% kobiet cierpi na zespół stresu pourazowego zwiazany z porodem. Zazwyczaj jego pojawienie się związane jest z wystąpieniem (realnie lub w przeżyciach mamy) traumatycznego wydarzenia w trakcie porodu.

Poporodowy zespół stresu pourazowego - kiedy może wystąpić?

Do okoliczności związanych z samym porodem, które sprzyjają wystąpieniu poporodowego PTSD należą:

 • nieplanowane cesarskie cięcie
 • wypadnięcie pępowiny
 • użycie próżnociągu (vacuum) lub kleszczy w trakcie porodu
 • konieczność przewiezienia dziecka na oddział Intensywnej Terapii Noworodka
 • poczucie bezsilności, brak odpowiedniej komunikacji i/lub brak wsparcia w trakcie porodu.

Oprócz tego czynnikami ryzyka dla wystąpienia poporodowego PTSD są:

 • wcześniejsze traumatyczne doświadczenia kobiety, takie jak nadużycie seksualne lub gwałt
 • doswiadczenie poważnych fizycznych komplikacji lub uszczerbku na zdrowiu związanych z ciążą i porodem, takich jak: ciężki krwotok, histeroktomia, stan przedrzucawkowy lub rzucawka, ciężkie obrażenia krocza i choroby serca.

Objawy Poporodowego Zespołu Stresu Pourazowego:

 • powtarzające się, niechciane i intruzywne wspomnienia stresującego wydarzenia (często samego porodu);
 • powtarzające się sny / koszmary, których treść związana jest z wydarzeniem;
 • doświadczanie tzw. flasbacków - osoba działa lub odczuwa takie emocje, jakby wydarzenie traumatyczne znów się działo;
 • Silny niepokój przy zetknięciu się z bodźcami, które symbolizują albo przypominają zdarzenie traumatyczne;
 • Unikanie bodźców, które przypominają o traumatycznym wydarzeniu
 • Odczuwanie podwyższonego napięcia, na przykład w postaci nerwowości, trudności ze snem, nadmiernej czujności;
 • Poczucie oderwania od rzeczywistości i wyobcowania.

Poporodowy zespół stresu pourazowego jest zaburzeniem uleczalnym, w jego leczeniu potrzebna jest profesjonalna pomoc. Jeśli wydaje Ci się, że możesz cierpieć na poporodowy zespół stresu pourazowego, koniecznie skontaktuj się ze specjalistą - psychoterapeutą lub psychiatrą.

Źródło: www.postpartum.net