Początki macierzyństwa - co pomaga? cz. 3

mamy wsparcie

Młode matki zasługują na to, by dostać pomoc, która pozwoli zniwelować naturalne początkowe trudności. Pisaliśmy o tym jak ważne jest dbanie o siebie oraz akceptacja dla swojej ciemniejszej strony. Kolejnym ważnym elementem jest wsparcie, jakie mogą dać kobietom inne kobiety.

Zamiast krytyki i rywalizacji

Macierzyństwo to czas, kiedy na bok odchodzą lub powinny odchodzić takie elementy kobiecych relacji jak rywalizacja, ocenianie, krytyka. W bezpiecznej atmosferze wśród innych kobiet matki mogą odkryć swoją własną prawdę o macierzyństwie. Dla wielu kobiet jest ono różnobarwne, zmienne, złożone, bogate.

Macierzyństwo pełne sprzeczności

Stawanie się mamą bywa dla kobiet jednocześnie satysfakcjonujące i frustrujące. Czasem jest jednocześnie najlepszym i najtrudniejszym doświadczeniem w życiu. Jest pełne sprzeczności. Kobiety stają się i czują jednocześnie najsilniejsze i najsłabsze, najbardziej zależne od innych. Radość z macierzyństwa i kontaktu z dzieckiem często przeplata się ze zmęczenie, bezradnością, lękem i wątpliwościami. Czasem te przeżycia mogą istnieć jednocześnie. Innym razem przeważa jedno z nich.

Akceptujące towarzyszenie - prezent dla mam

To, co kobiety mogą dać innym kobietom to przyzwolenie na widzenie go i przeżywanie w ten złożony, wielowymiarowy sposób; do bycia kobietami z krwi i kości, a nie namalowanymi na opakowaniach pampersów lalkami. Mogą dzielić się swoimi przeżyciami i czerpać wzajemnie ze swojego wsparcia i akceptacji. Mądre wsparcie kobiet, współtowarzyszenie sobie w trudach i blaskach, oraz dzielenie się nimi bez ocen i rywalizacji to ogromna siła, która jest fantastycznym remedium na pułapki początków macierzyństwa.