Psychoza poporodowa

psychoza poporodowa

Psychoza poporodowa jest rzadką chorobą, dotyka 1-2 kobiet na 1000. Jednocześnie, kiedy się pojawia, może być bardzo niebezpieczna dla matki i dziecka, i najczęściej wymaga hospitalizacji.

Objawy psychozy poporodowej

Objawy psychozy poporodowej pojawiają się przeważnie jeszcze w trakcie połogu, chociaż może zdarzyć się, że będzie to później (nawet do roku po porodzie). Co może wskazywać na początek choroby?

  • Nieadekwatnie podwyższony nastrój

  • Silny niepokój i lęk

  • Nadmierna irytacja i chwiejność emocjonalna

  • Zaburzenia snu i łaknienia

  • Urojenia (np. że dziecko jest podmienione albo ktoś chce je porwać)

  • Halucynacje (głosy, obrazy, zapachy, fałszywe doznania z ciała)

  • Myśli samobójcze (mogą dotyczyć też odebrania życia dziecku)

Psychoza poporodowa - niebezpieczna choroba

Psychoza poporodowa jest ciężką chorobą, nieleczona uniemożliwia funkcjonowanie i nawiązanie relacji z dzieckiem, jest obarczona dużym ryzykiem skrzywdzenia dziecka i siebie samej, łącznie z odebraniem życia sobie i dziecku.

Leczenie psychozy poporodowej

Jednocześnie prawidłowe rozpoznanie i leczenie dają szansę na ustąpienie objawów i powrót do funkcjonowania w codziennym życiu. W pierwszym etapie leczenie przebiega najczęściej w warunkach szpitalnych i opiera się głównie na podawaniu leków z grupy neuroleptyków. Wyklucza to karmienie piersią, ale dla dobra matki i dziecka, zdecydowanie ważniejszy jest powrót kobiety do równowagi psychicznej, niż zachowanie laktacji.

Należy jednak pamiętać, że nawet po ustąpieniu objawów psychotycznych kobieta powinna mieć zapewnione wsparcie specjalistów. Najlepiej jest, jeśli z takiej pomocy może skorzystać cała rodzina, a wsparcie jest długofalowe.

Większe ryzyko wystąpienia psychozy poporodowej dotyczy kobiet, które wcześniej miały zdiagnozowane zaburzenia afektywne dwubiegunowe lub u których w rodzinie pojawiała się wcześniej psychoza poporodowa.

Magdalena Kosicka

Żródło:
J. Krzyżanowska-Zbucka (2010), Okołoporodowe zaburzenia psychiczne a krzywdzenie dzieci,
Dziecko krzywdzone nr3 (32).
M. Melka-Roszczyk, W. Malinowski (2013), Psychoza poporodowa, Family Medicine & Primary
Care Rewiev 15.
www.postpartum.net.