Gdy tracimy to, co najcenniejsze - poronienie i strata dziecka

poronienie aspekty prawne.jpg

Strata dziecka w okresie ciąży jest traumatycznym przeżyciem dla rodziców, zwłaszcza dla matki. Wywołuje wiele silnych emocji – od poczucia winy, złości po lęk, żal. Rozmowy z wieloma kobietami, które poroniły na wczesnym etapie ciąży bądź urodziły martwe dziecko, pokazują, że postępowanie z takimi pacjentkami pozostawia wiele do życzenia – i na płaszczyźnie emocjonalnej, i na płaszczyźnie prawa do informacji. Silna reakcja emocjonalna wywołuje  duży stres i powoduje, że kobieta często sama nie dopytuje personelu medycznego o swoje prawa, często nie wie, że wiele praw jej przysługuje. Na szczęście standardy w tej sprawie zmieniają się i poprawiają. Nadal jednak nie zawsze i nie wszystkie szpitale informują pacjentki o przysługujących im prawach.

Dlatego zachęcamy do zapoznania się z prawami, jakie mają rodzice po poronieniu – niezależnie od czasu zakończenia ciąży:

Standardy prawne:

  • Szpital ma obowiązek wydać kartę urodzenia martwego dziecka potrzebną do rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego, który wyda akt urodzenia martwego dziecka. Dotyczy to również poronień poza szpitalem.
  • Jeśli lekarz nie jest w stanie ustalić płci dziecka (a jest to konieczne do uzyskania aktu urodzenia), konieczne są badania genetyczne – te wykonywane są na koszt rodziców. Przy tej okazji pary, które planują kolejne ciąże mogą ustalić czy za poronienie odpowiada wada genetyczna.
  • Rodzicom przysługuje zasiłek pogrzebowy (4000zł).
  • Kobieta ma prawo do urlopu macierzyńskiego – 56 dni.
  • Ojciec dziecka może wziąć zwolnienie lekarskie, jeśli kobieta potrzebuje jego opieki i wsparcia.
  • Prawo do pochówku - decyzja o tym, co będzie działo się z ciałem dziecka, zależy od rodziców. Mogą oni zostawić je w szpitalu lub – jeśli chcą i są gotowi – zorganizować pochówek.

Pozostałe standardy:

  • Kobieta powinna mieć oddzielną salę, nie z kobietami przygotowującymi się do porodu.
  • Kobieta czy też rodzice mają zagwarantowaną opiekę psychologa, prawo do spokoju i rekonwalescencji.
  • Ważnym nieformalnym prawem jest prawo do poszanowania godności - zarówno kobiety jak ciała jej dziecka.

Poronienie to zdarzenie powodujące ogromne koszty emocjonalne. Znajomość praw, jakie przysługują rodzicom w takich sytuacjach oraz skorzystanie z nich może zapewnić minimalne warunki do poradzenia sobie z tą traumą.  

Magdalena Jankowska-Makowska