Zaburzenia lękowe uogólnione w okresie poporodowym

lęk poporodowy

Ocenia się, że około 10% kobiet po porodzie odczuwa silny niepokój i lęk związany z nową sytuacją, który uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Często ten lęk współwystępuje z depresją poporodową, ale może też pojawiać się u kobiet, które nie mają symptomów depresji.

Objawy lęku poporodowego

Objawy, które mogą wskazywać na występowanie zaburzeń lękowych to:

  • stale utrzymujący się niepokój
  • poczucie, że zaraz wydarzy się coś złego
  • gonitwa myśli
  • niemożność usiedzenia w miejscu
  • zaburzenia snu
  • zaburzenia łaknienia (zwiększenie lub zmniejszenie apetytu)
  • specyficzne odczucia z ciała, takie jak uderzenia gorąca, drżenia, utrudnione oddychanie

Kobieta, która cierpi na zaburzenia lękowe jest w stałym napięciu związanym z niepokojem o dziecko lub siebie. Wszystkie normalne przejawy aktywności dziecka może interpretować, jako zagrażające.

Lęk po porodzie – i jego formy

Poza uogólnionym lękiem poporodowym część kobiet cierpi na inne, specyficzne zaburzenia lękowe:  poporodowy zespół stresu pourazowego, o którym możesz przeczytać tutaj, oraz poporodowe zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (napiszemy o nim wkrótce).

Leczenie poporodowych zaburzeń lękowych

Utrzymujące się objawy lęku uogólnionego są niezwykle męczące dla matki i jednocześnie wpływają w znaczący sposób na jej relację z dzieckiem. Dlatego warto udać się jak najwcześniej do psychologa, psychoterapeuty lub psychiatry, który oceni, jaka forma pomocy jest na danym etapie najlepsza i ewentualnie przekieruje do innego specjalisty.

 

Żródła:

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10

Krzyżanowska-Zbucka (2010), Okołoporodowe zaburzenia psychiczne a krzywdzenie dzieci, Dziecko krzywdzone nr3 (32).

Postpartum.net