pmad

Zaburzenia lękowe uogólnione w okresie poporodowym

Ocenia się, że około 10% kobiet po porodzie odczuwa silny niepokój i lęk związany z nową sytuacją, który uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Często ten lęk współwystępuje z depresją poporodową, ale może też pojawiać się u kobiet, które nie mają symptomów depresji.