Poród

Ile trwa poród?

Dodano

/

Okresy porodu: Fazy procesu porodowego

Proces porodowy składa się z trzech głównych faz, z których każda ma swoje unikalne cechy. Oto krótki opis każdej z tych faz:

 • Faza rozwarcia: Ta pierwsza faza porodu charakteryzuje się rozwieraniem szyjki macicy, co umożliwia przepuszczenie dziecka przez kanał rodny. Faza ta może trwać od kilku godzin do kilkunastu godzin, szczególnie u pierworódek. W tym czasie mogą występować regularne i narastające skurcze, a szyjka macicy stopniowo rozwiera się do około 10 centymetrów.

 • Faza wypierania: Po osiągnięciu pełnego rozwarcia szyjki macicy rozpoczyna się faza wypierania. W tej fazie matka odczuwa silne parcie, ponieważ ciało dziecka przesuwa się przez kanał rodny. Ta faza może trwać od kilkudziesięciu minut do kilku godzin. Istnieje wiele czynników, takich jak pozycja porodowa, kondycja matki i wielkość dziecka, które mogą wpływać na czas trwania tej fazy.

 • Faza połogu: Po urodzeniu dziecka rozpoczyna się faza połogu. W tej fazie matka może doświadczać skurczów, których celem jest odklejenie łożyska i zatamowanie krwawienia. Faza połogu może trwać od kilkunastu minut do godziny.

Czynniki wpływające na czas trwania porodu

Czas trwania porodu może być różny w zależności od wielu czynników. Oto niektóre z czynników, które mogą wpływać na czas trwania porodu:

 • Pierworódka czy wieloródka: Pierworódki często mają dłuższy czas trwania porodu w porównaniu do kobiet, które rodziły wcześniej. To dlatego, że ich ciała muszą przejść przez cały proces porodowy po raz pierwszy. U wieloródek poród może być krótszy, ponieważ ciało matki jest już przygotowane do tego procesu.

 • Pozycja porodowa: Wybór odpowiedniej pozycji porodowej może mieć wpływ na czas trwania porodu. Pozycje pionowe, takie jak chodzenie, klęczenie lub poród w pozycji na czworakach, mogą pomóc w przyspieszeniu porodu poprzez wykorzystanie grawitacji.

 • Rozmiar i położenie dziecka: Rozmiar i położenie dziecka mogą wpływać na czas trwania porodu. Dzieci o większych rozmiarach lub w niekorzystnym położeniu (np. potylicowe) mogą spowodować wydłużenie czasu trwania porodu.

Przeciętny czas trwania porodu u pierworódek i wieloródek

Przeciętny czas trwania porodu może różnić się w zależności od tego, czy jesteś pierworódką czy wieloródką. Oto orientacyjne wartości czasu trwania porodu w obu przypadkach:

 • Pierworódki: U pierworódek przeciętny czas trwania porodu wynosi około 12-18 godzin. Jednak niektóre porody mogą trwać krócej, około 6-8 godzin, podczas gdy inne mogą wydłużyć się do 24 godzin lub więcej.

 • Wieloródki: U kobiet, które rodziły wcześniej, czas trwania porodu jest często krótszy. Przeciętnie poród u wieloródek trwa około 6-8 godzin, ale może również zależeć od indywidualnych czynników i okoliczności.

Warto jednak pamiętać, że każda ciąża i poród są unikalne, a czas trwania porodu może się różnić nawet w przypadku dwóch kolejnych ciąż u tej samej kobiety.

Wyjątkowe przypadki: Długi poród i szybki poród

Choć istnieje przeciętny czas trwania porodu, należy pamiętać, że niektóre porody mogą znacznie różnić się od tej normy. Istnieją wyjątkowe przypadki długiego porodu, zwłaszcza u pierworódek, które mogą trwać ponad 24 godziny. Przyczyną takiego wydłużenia może być wiele czynników, takich jak słabe skurcze lub problemy z położeniem dziecka.

Z drugiej strony, niektóre porody mogą być niezwykle szybkie, trwając tylko kilka godzin lub nawet mniej. Te przypadki nazywane są szybkimi porodami lub porodami ekspresowymi. Szybki poród może być wyzwaniem dla personelu medycznego, ponieważ czasami nie ma wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do porodu.

Jak przygotować się na różne scenariusze czasowe porodu?

Podczas przygotowań do porodu ważne jest uwzględnienie różnych scenariuszy czasowych. Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc w przygotowaniu się:

 • Edukacja i informacje: Pozyskanie wiedzy na temat procesu porodu, różnych faz i możliwych komplikacji może pomóc w przygotowaniu się psychicznie i fizycznie.

 • Plan porodu: Opracowanie planu porodu, w którym uwzględnione są preferencje dotyczące pozycji porodowej, metody analgezji i innych aspektów porodu, może pomóc w skonkretyzowaniu oczekiwań i lepszym przygotowaniu się na różne scenariusze czasowe.

 • Wsparcie i towarzystwo: Włączenie partnera lub innej osoby bliskiej jako wsparcie podczas porodu może mieć pozytywny wpływ na cały proces. Również skorzystanie z usług douli, czyli osoby mającej doświadczenie w aktywnym wspieraniu kobiety w trakcie porodu, może być bardzo pomocne.

 • Techniki relaksacyjne i oddechowe: Nauka technik relaksacyjnych, takich jak medytacja, głębokie oddychanie czy wizualizacja, może pomóc w zarządzaniu bólem i redukcji stresu podczas porodu. Ćwiczenia oddechowe mogą również wspomagać postęp porodu.

W jakich sytuacjach skontaktować się z lekarzem?

Podczas porodu ważne jest, aby być świadomym sytuacji, które mogą wymagać kontaktu z lekarzem. Oto kilka sytuacji, w których należy skonsultować się z lekarzem:

 • Kiedy skurcze są regularne i narastające, ale przerw między nimi są zbyt krótkie lub zbyt długie.
 • Jeśli zauważysz jakiekolwiek nietypowe objawy, takie jak ciągłe krwawienie, silne bóle brzucha czy utratę płynu owodniowego.
 • Jeżeli ruchy dziecka stają się mniej intensywne lub przestaje się poruszać.
 • Gdy odczuwasz silne bóle głowy, problemy z widzeniem, obrzęk rąk czy twarzy, co może być objawem stanu przedrzucawkowego.
 • Jeśli masz trudności z oddychaniem lub odczuwasz duszność.
 • W przypadku jakichkolwiek obaw lub niepokojów związanych z postępem porodu.

Ważne jest, aby skontaktować się z lekarzem, gdy masz jakiekolwiek wątpliwości lub obawy dotyczące porodu. Profesjonalna ocena i wsparcie medyczne mogą zapewnić Ci pewność i bezpieczeństwo podczas tego wyjątkowego wydarzenia.

Podsumowując, czas trwania porodu może być różny dla każdej kobiety i zależy od wielu czynników. Fazy porodu, czynniki indywidualne oraz ewentualne komplikacje mogą wpływać na czas trwania porodu. Przygotowanie się na różne scenariusze czasowe, skonsultowanie się z lekarzem i korzystanie z odpowiedniego wsparcia są kluczowe dla przeżycia pozytywnego i bezpiecznego porodu. Pamiętaj, że każdy poród jest unikalny i ważne jest, abyś podążała za wskazówkami swojego lekarza oraz słuchała swojego ciała i intuicji podczas tego niezwykłego doświadczenia.

Na portalu dla rodziców dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniami, inspirując rodziców do twórczego i świadomego wychowywania swoich pociech.

Dodaj komentarz

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *